Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny "Primavera"
"Wszystko zależy od Ciebie"

W Twojej ręce jest świat...
Gdy zechcesz będzie jasny, genialny, gorący,
Muzyczny, malarski, kwitnący, szumiący...
Nie będzie więcej zimy,
Będzie Primavera
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Zapraszam wszystkich,
którzy chcą dokonać w życiu zmian.


Mariola Zielińska


Terapeutka,  Counsellor Gestalt (ukończyłam Szkolę Counsellingu Gestalt w Krakowie we współpracy z Associazione Italiana di Counselling – Firenze), romanistka (studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie), absolwentka Podyplomowych Studiów Literacko- Artystycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam na licznych szkoleniach i treningach m. in.  Interaktywny Program Superwizyjno- warsztatowy dla terapeutów, Analiza transakcyjna, Praca z ciałem, szkolenia w konwencji Gestalt z elementami systemowego ustawienia wg. metody Berta Hellingera, Szkoła Rodziców i Wychowawców.

Współpracuję z Centrum Counsellingu Gestalt, gdzie obecnie prowadzę roczny Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania.


Fascynuje mnie drugi człowiek w całej swojej złożoności, cenię humanistyczne idee terapii. Uważam Gestalt za szczególne podejście terapeutyczne, którego celem jest poszerzenie świadomości i rozwój w kierunku autonomii. Moim zdaniem każdy człowiek posiada wszystko, czego potrzebuje, by czuć się szczęśliwym, nie zawsze jednak jest tego świadomym. Różne sytuacje cierpienia powodują, że czuje się zagubiony i niepewny siebie. Spotkanie z terapeutą może być wtedy szansą na odnalezienie własnej siły, odbudowanie wiary w siebie i w swoje możliwości, szansą na poradzenie sobie z trudnościami życia. 

Kontakt: tel. 600 411 872, e-mail: gabinet@primavera.krakow.pl


Jacek Panster


Dyplomowany psychoterapeuta Gestalt Institute of Toronto. Posiada uprawnienia do pracy indywidualnej i grupowej. Jest rekomendowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2011 roku uczestniczy w podyplomowym szkoleniu Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, integrując pracę z ciałem i ruchem w praktyce terapeutycznej. Jego podejście jest głęboko zakorzenione w teorii i praktyce Gestalt, ale przy tym otwarte na jej pozaeuropejskie źródła, buddyjskie i szamańskie. Jest czeladnikiem Sweet Medicine SunDance Path z Arizony. Od 2003 roku pracuje z dorosłymi i młodzieżą z różnych środowisk kulturowych i społecznych w Kanadzie, w Niemczech, w Rosji i w Polsce.

 

W latach 2007-2014 był w zespole Centrum Counsellingu Gestalt, gdzie regularnie prowadził Kurs Gestalt, warsztaty tematyczne i superwizyjo-rozwojowe dla terapeutów-praktyków, oraz był zaangażowany w przygotowanie i prowadzenie obozów z psychoedukacją dla dzieci i młodzieży. Obecnie, w ramach swojej firmy „Poza Granice” prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną (w języku polskim i angielskim) i współpracuje z ośrodkami w kraju i zagranicą w zakresie warsztatów rozwoju osobistego i  zawodowego.

Kontakt: tel. 698 687 720, e-mail: jack.panster@gmail.com

 


Mariola Pochwat


Trener treningu psychologicznego I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pedagog, Counsellor/ terapeuta Gestalt. 

Po ukończeniu studiów pedagogicznych z pasją i zaangażowaniem przez czternaście lat pracowała w szkole średniej, prowadząc z młodzieżą z różnych środowisk warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień, zachowań przemocowych, doradztwa zawodowego oraz warsztaty integracyjne. Na pewnym etapie życia uświadomiła sobie, że w swojej pracy pedagoga zrobiła wszystko, na co ten zawód pozwalał. Podjęła decyzję o dalszym rozwoju i kształceniu.

 

W 2002 roku trafiła do Krakowa, gdzie w Instytucie Terapii i Rozwoju Gestalt, przekształconym dwa lata później w Centrum Counsellingu Gestalt, rozpoczęła edukację w czteroletniej szkole trenerów i terapeutów..

 

Po ukończeniu szkoły znalazła się w zespole Centrum, gdzie do 2014 roku pracowała z dorosłymi w gabinecie terapeutycznym. Poprowadziła dziesięć rocznych edycji Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania. Wróciła również do swojej pracy z młodzieżą, organizując i prowadząc w ramach działalności Centrum obozy z psychoedukacją. Ma również bogate doświadczenie w realizowaniu projektów europejskich zarówno jako uczestnik, jak i prowadzący zajęcia z młodzieża i dorosłymi.

 

Udziela rodzicom konsultacji w sprawach wychowawczych.

Jeden z jej mentorów, Irvin Yalom, napisał: "W terapii najważniejsza jest relacja, to ona
uzdrawia". Po siedmiu latach pracy w gabinecie terapeutycznym, mając okazję w praktyce sprawdzić trafność tej myśli, przyjmuje ją także za swoje motto.

 

W sprawie terapii indywidualnej, proszę dzwonić pod numer: 600 031 337,
e-mail; mariola.pochwat.mater@gmail.com

 

 

 

 Szymon Piasecki

 

Terapeuta Gestalt . Chrześcijański Terapeuta Integralny (CHTI). Ukończył czteroletnią Szkołę Counsellingu Gestalt w Krakowie we współpracy z Associazione Italiana di Counselling – Firence. Roczny kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej w Szczecinie.
• Od ponad dwudziestu lat pracuje z ludźmi, zafascynowany człowiekiem i jego drogą.
• Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dorosłych, swoją pracę poddaje superwizji. Możliwość terapii w języku włoskim.

 • Prowadzi spotkania, szkolenia biznesowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, handlowców.

• Posiada doświadczenie jako wychowawca w pracy z dziećmi i młodzieżą, trener kształtowania umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów w relacjach rówieśniczych. 
• Prowadzi waarsztaty rozwoju osobisatego dla grup.

 

Kontakt:
Tel. +48 530020025
e-mail: info@terazijak.pl
www.terazijak.pl 
Gabinet: 
Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny „Primavera”
Kraków, ul. Szlak 77/211, II piętro

Kontakt

Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny "Primavera"

Tel. +48 600 411 872

Gabinety Kraków:


ul. Szlak 77/ 211 ( IIp), 
wejscie od Pawiej przy Pure, budynek Angel City z czerwonej cegły, po przeciwnej stronie Galerii Krakowskiej i Dworca PKP.

 


E-mail: gabinet@primavera.krakow.pl

Copyright © 2011 Primavera - Wszelkie prawa zastrzeżone
www, aplikacje dedykowane: smart.biz
web: awolg.pl