Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny "Primavera"
"Wszystko zależy od Ciebie"

W Twojej ręce jest świat...
Gdy zechcesz będzie jasny, genialny, gorący,
Muzyczny, malarski, kwitnący, szumiący...
Nie będzie więcej zimy,
Będzie Primavera
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Zapraszam wszystkich,
którzy chcą dokonać w życiu zmian.
Oferta

Ośrodek oferuje profesjonalną pomoc dla osób, które:

 • doświadczają trudności w życiu osobistym( problemy małżeńskie, wychowawcze, rodzinne)
 • nie radzą sobie ze stresem, napięciami życia codziennego
 • mają trudności emocjonalne ( długofalowy smutek, napady złości, agresji, stany lękowe)
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • doświadczają trudności w życiu obecnym z powodu przeżyć z przeszłości
 • przeżywają cierpienie związane ze śmiercią bliskich osób, chorobą
 • nie potrafią budować satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
 • wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym i nie radzą sobie w życiu obecnym ( DDA- dorosłe dzieci alkoholików)
 • zagubiły sens życia
 • mają poczucie wypalenia
 • doświadczają trudności z podejmowaniem decyzji
 • dążą do lepszego poznania siebie i swoich możliwości
 • chcą się rozwijać w kierunku autonomii
 • pragną odkryć potencjał własnych możliwości

 

Ośrodek zapewnia:

 • zasadę poufności - nic z tego, czym dzieli się klient nie może wydostać się na zewnątrz
 • terapeuta stwarza klientowi bezpieczne warunki mierzenia się ze swoimi trudnościami poprzez budowanie z nim relacji opartej na szacunku i zrozumieniu. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek oceny.

 

Ośrodek proponuje:

sesje indywidualne - cykl regularnych spotkań terapeutycznych ( zwykle raz na tydzień ), których celem jest poszerzenie świadomości w zakresie emocji, ciała, myśli, zmysłów. Terapeuta towarzyszy klientowi w uświadamianiu sobie własnych uczuć, potrzeb, możliwości oraz poszukiwaniu twórczych, satysfakcjonujących rozwiązań swoich problemów.

terapia małżeństw, par

warsztaty rozwojowe - ich celem jest poprawa jakości życia i czerpanie z niego większej satysfakcji. Tematyka obejmuje budowanie relacji z innymi, podstawy dobrej komunikacji, pracę z ciałem, seksualnością, snem, poszerzanie świadomości siebie.

 

Wynajem gabinetów i sal warsztatowych.

Kontakt

Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny "Primavera"

Tel. +48 600 411 872

Gabinety Kraków:


ul. Szlak 77/ 211 ( IIp), 
wejscie od Pawiej przy Pure, budynek Angel City z czerwonej cegły, po przeciwnej stronie Galerii Krakowskiej i Dworca PKP.

 


E-mail: gabinet@primavera.krakow.pl

Copyright © 2011 Primavera - Wszelkie prawa zastrzeżone
www, aplikacje dedykowane: smart.biz
web: awolg.pl