Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny "Primavera"
"Wszystko zależy od Ciebie"

W Twojej ręce jest świat...
Gdy zechcesz będzie jasny, genialny, gorący,
Muzyczny, malarski, kwitnący, szumiący...
Nie będzie więcej zimy,
Będzie Primavera
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Zapraszam wszystkich,
którzy chcą dokonać w życiu zmian.
TRENING TERAPEUTYCZNY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW PROWADZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ LAMBERT

TRENING TERAPEUTYCZNY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW W NURCIE GESTALT PROWADZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ LAMBERT

Ośrodek Rozwojowo- Terapeutyczny „Primavera” serdecznie zaprasza na trening terapeutyczny dla psychoterapeutów, który odbędzie się w Krakowie w dniach 27.06- 1.07. 2018r. Trening trwa 50 godzin i spełnia wymogi ośrodków szkoleniowych Gestalt.

Trening poprowadzi Małgorzata Lambert- certyfikowana psychoterapeutka, trenerka i superwizorka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz EAGT. Swoje umiejętności doskonaliła w Gestalt Associates Training Los Angeles, CA, USA. Canada.
Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i Business Computer Programming w Nova Scotia Institute of Technology, Halifax.

Miejsce treningu: Ośrodek Rozwojowo- Terapeutyczny „Primavera” , Kraków., ul. Szlak 77/211
Cena: 1350 zł.
Zgłoszenia prosimy o wysyłanie na adres: gabinet@primavera.krakow.pl. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo dane do przelewu. W ciągu 10 dni należy wpłacić zadatek 350 zł, który stanowi deklarację udziału w treningu i jest gwarancją miejsca w grupie treningowej. Zadatek ten jest bezzwrotny. Warsztat odbędzie się, gdy zostanie zebrana grupa 12 osób. W przypadku, gdy trening nie odbędzie się z przyczyn zależnych od organizatora, wpłacone koszty zostaną zwrócone uczestnikom.
Pozostałą część kwoty w wys. 1000 zł należy wpłacić do 15.06.2018.

Harmonogram treningu:

27-30.06 (środa -sobota): 9:00 – 13:00 , 15:00-19:00
1.07 (niedziela): 9:00 – 14:00

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI – CYKL WARSZTATÓW RELACYJNEJ PRACY CIAŁEM I RUCHEM W UJĘCIU GESTALT

CIAŁOKSZTAŁT RELACJI – CYKL WARSZTATÓW RELACYJNEJ PRACY CIAŁEM I RUCHEM W UJĘCIU GESTALT z Alicją Gruszką-Nowak i Jackiem Pansterem

Zapraszamy na gestaltowski cykl warsztatów pracy ciałem i ruchem, rozumianych jako doświadczenie kształtowane od początku naszego życia w relacjach i wpływające na jakość naszych kontaktów z sobą, innymi i otoczeniem w dorosłym życiu.

Poprzez pogłębianie świadomości swojego niewerbalnego stylu relacyjnego, będziemy odkrywać ciało i ruch jako wewnętrzne zasoby do poznania siebie: umiejętnego wyrażania uczuć, skutecznego stawiania granic i jasnego komunikowania swoich potrzeb. Korzystając z oparcia w ciele i ruchu, będziemy wchodzić w kontakt z zadbaniem o siebie i z uważnością na innych, by w rezultacie budować trwałe i satysfakcjonujące relacje.

Warsztaty adresujemy do osób, które poszukują sposobów by zintegrować cielesną obecność z emocjonalną równowagą, duchowym rozwojem i budowaniem wspólnoty – i są zainteresowane wykraczaniem poza utarte relacyjne schematy, szczególnie na poziomie komunikacji niewerbalnej.

Nasza propozycja jest odpowiedzią na wyzwania codziennego życia, pełnego stresu i napięcia, w którym zewnętrzna stymulacja i presja otoczenia nie sprzyja spowolnieniu, zadbaniu o siebie i regeneracji. Stąd już tylko krok do pogłębiającego się procesu znieczulenia, które na poziomie ciała może przejawiać się płytkim oddechem, napięciem mięśniowym, fizycznymi symptomami, obniżoną energią, etc., a w konsekwencji utratą życiowej witalności i zdrowia. Ograniczając cielesne doznania, możemy też doświadczać poczucia zagubienia, wyobcowania, osamotnienia i trudności w budowaniu trwałych związków międzyludzkich, które z perspektywy relacyjnej są niezbędne dla naszego pełnego funkcjonowania.

W obliczu przeżywanych trudności – pod wpływem procesu socjalizacji i dominujących wzorców kulturowych – często przedmiotowo traktujemy nasze ciało, co bezpośrednio przekłada się na nasze relacje z innymi. Choć nie da się uniknąć wpływu wychowania i kultury na nasze cielesne doświadczenia, poprzez uważną praktykę świadomości na zajęciach będziemy odkrywać, jak społeczne i kulturowe normy przejawiają się w naszych ruchach, gestach, spojrzeniach, dotyku i bliskości z innymi. Rozpoznając ich wpływ na nasze życie, będziemy eksplorować w ciele i w ruchu nowe możliwości, które pozwolą nam spontaniczne i twórczo dostosować się do bieżących sytuacji.

Bazując na holistycznym podejściu Gestalt, naszym celem nie jest rozwój wyłącznie na poziomie fizycznym, ale całościowa zmiana człowieka. Ważnym aspektem tego procesu będzie rozwijanie otwartości i ciekawości na doznania w ciele i poczucie siebie w ruchu, co buduje pewność siebie i budzi zaufanie we własny potencjał, przy jednoczesnej świadomości ograniczeń. W strukturze warsztatów będziemy wspierać dialogową postawę zachęcając uczestników do dzielenia się – na miarę chęci i gotowości – naturalnym ruchem własnego ciała.

Ze strony prowadzących włączymy różnorodne propozycje, wynikające z naszych wieloletnich doświadczeń w różnych podejściach somatycznych, z uwzględnieniem bieżących zapotrzebowań grupy. Nie zabraknie czasu i przestrzeni na uczenie się nadawania znaczenia procesom cielesnym w rozmowie w parach, małych grupach i przy wspólnej refleksji.

Terminy:
1. 06.10.2017-08.10.2017
2. 18.11.2017-19.11.2017
3. 13.01.2018-14.01.2018
4. 24.02.2018-25.02.2018
5. 07.04.2018-08.04.2018
6. 25.05.2018-27.05.2018

Godziny zajęć:
Piątek 11:00-18:00*
Sobota 10:00-18:00
Niedziela 10:00-18:00

* dotyczy pierwszego i szóstego warsztatu

Ilość godzin dydaktycznych: 110

Cena: 3100 pln (płatność w ratach)

Dodatkowe informacje i zgłoszenia u prowadzących:
Alicja Gruszka-Nowak: tel. 502 265 961 lub alicja@psychoterapia-gestalt.pl
Jacek Panster: tel. 698 687 720 lub jack.panster@gmail.com

Prowadzący:
Alicja Gruszka-Nowak - jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Certyfikaty ITG, ECP, PTPG, EAGT), prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych a także projektuję i realizuję autorskie warsztaty rozwoju osobistego oparte o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię i pracę z ciałem w podejściu Gestalt. Od wielu lat skupiam się na cielesnym wymiarze istnienia i doświadczenia (terapia Gestalt, taniec współczesny, improwizacja, terapia tańcem, performance, medytacja uważności). Zdecydowanie bliższe jest mi pojęcie życia w sposób cielesny od ‘pracowania z ciałem’. Dlatego w odkrywaniu cielesnego wymiaru istnienia wspieram osoby, z którymi spotykam się pracując w gabinecie, prowadząc warsztaty czy wspólnie tańcząc.

Jacek Panster – jestem dyplomowanym psychoterapeutą Instytutu Gestalt w Toronto (GIT, 2004) i absolwentem 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem z Anglii (IBMT, 2014). Obecnie również w trakcie szkolenia z Rozwojowej Psychoterapii Somatycznej (DSP, 2016-18). Prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną „Poza Granice” i jestem trenerem szkoleniowym w zespole Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. W praktyce indywidualnej i grupowej łączę podejście somatyczne i rozwojowe w ramach psychoterapii Gestalt. Korzystam z osobistych doświadczeń z różnymi formami rozwijania świadomości ciała i ekspresji ruchowej, które przez lata obejmowały sport wyczynowy, jogę, medytację i piesze wędrówki. W ostatnich latach czerpię inspiracje ruchowe od swojego syna.

SPOTKANIA KOBIET

Spotkania Kobiet

Cykl warsztatów wspierający kobiety w pogłębianiu kontaktu ze sobą i odkrywaniu swoich autentycznych pragnień.
Są one zaproszeniem do wspólnego  poszukiwania odpowiedzi na pytania: co dla mnie oznacza bycie kobietą, czego  potrzebuję od siebie, innych kobiet, mężczyzn? Czym jest  kobiecość?
Może się ona kojarzyć z delikatnością, zmysłowością, pewnością siebie, czy niezależnością. Może też odnosić się do sposobu bycia, budowania realacji, czerpania z archetypów kochanki, matki, staruszki etc…  Odpowiedzi są tak różnorodne jak same kobiety. Każda z nich może zawierać zarówno kobiecą mądrość jak i swoiste pułapki. Zapraszamy na  spotkania, w których będziesz mogła poznawać siebie, poszerzać swoje możliwości i wspierać swoje marzenia.  Będziesz mogła uzdrawiać zranienia, by cieszyć się autentyczną kobiecością .
Spotkania będą też okazją, by  czerpiąc siłę z doświadczeń i wspierającej  obecności innych kobiet, budować i pogłębiać z nimi relacje.


Terminy spotkań:

1.   09-10.04. 2016   Kobieca Spirala: babka, matka, siostra, przyjaciółka - praca z przyjmowaniem i przepływem.
2.   07-08.05. 2016   Męska Linia: dziadek, ojciec, brat, ważni mężczyźni – praca z sięganiem i wychodzeniem do świata.
3.   11-12.06. 2016   Alchemiczne gody - zmysłowość, seksualność, erotyka –współpraca i łączenie

Spotkania odbywają się w soboty w godz. 10.00-19.00 
                                      i  niedziele w godz.10.00-16.00
w tym  1.5 godzinna przerwa obiadowa.

Miejsce spotkań: Ośrodek Rozwojowo- Terapeutyczny „ Primavera”
                            Kraków, ul. Szlak 77/211
                            www.primavera.krakow.pl

Cena: 290 zł. za dwudniowe spotkanie. Cykl jest integralną całością składającą się z 3 spotkań.
Ilość miejsc ograniczona. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki 100 zł.

Dla osoby, która zaprosi na spotkania inną kobietę 10% zniżki na cały cykl.


Zapisy:

Mariola Zielińska
tel.600 411 872
gabinet@primavera.krakow.pl

Iwona Kopacz
tel. 602 587 888
iwa.kopacz@gmail.com

więcej informacji na: www.primavera.krakow.pl

 

 

 

Prowadzące:

Mariola Zielińska

Terapeutka Gestalt, zajmuje się terapią indywidualną, towarzysząc ludziom w napotykanych trudnościach, pomagając im w odzyskiwaniu własnej siły, odbudowywaniu wiary w siebie i własne możliwości. Prowadzi także warsztaty rozwojowe w nurcie Gestalt, których celem jest poprawa jakości życia i czerpanie z niego większej satysfakcji. Współpracuje z Centrum Counsellingu Gestalt, gdzie prowadzi roczny Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania.
Założycielka Ośrodka Rozwojowo-Terapeutycznego „Primavera” www.primavera.krakow.pl

 

Iwona Kopacz

Terapeutka Gestalt, coach, antropolog kultury. Swój warsztat kształtowała również uczestnicząc w Kursie Psychoanalizy Jungowskiej, Szkole Action Learning, warsztatach Porozumienia bez Przemocy, Analizy Transakcyjnej oraz treningów pracy z ciałem Heartbeat. W pracy terapeutycznej kieruję się metodą poszerzania świadomości. Wspiera dążenia człowieka do życia w zgodzie ze sobą poprzez rozwój autonomii, kreatywności, współodczuwania i zaufania do mądrości osobistej. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki, poprzez autorskie warsztaty, wspiera rozwój osobisty młodzieży i dorosłych. W ramach sesji coachingowych, współpracuje m.in. z zespołem Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego „Ogniwo” www.iwonakopacz.pl

 

 

Kontakt

Ośrodek Rozwojowo-Terapeutyczny "Primavera"

Tel. +48 600 411 872

Gabinety Kraków:


ul. Szlak 77/ 211 ( IIp), 
wejscie od Pawiej przy Pure, budynek Angel City z czerwonej cegły, po przeciwnej stronie Galerii Krakowskiej i Dworca PKP.

 


E-mail: gabinet@primavera.krakow.pl

Copyright © 2011 Primavera - Wszelkie prawa zastrzeżone
www, aplikacje dedykowane: smart.biz
web: awolg.pl